2.1.2 วิธีตั้งค่าใช้งาน PSU GAFE บน Android

 1. ติดตั้ง Gmail Apps จาก Play Store (คลิกที่นี่)
 2. เปิด Gmail Apps
 3. แตะ เมนู
 4. แตะ Add Accounts
 5. แตะ Google แล้วแตะ OK
 6. แตะ Existing
 7. ใส่ username/password ของ PSU Email
  1. โดยที่ Username จะต้องมี @psu.ac.th เช่น username.s@psu.ac.th
  2. และ Password ตามที่กำหนดไว้ใน "วิธีตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service" (ข้อ 3. และ 4.)
iOS Menu icon