1.4 วิธีการสลับใช้งาน Google Account ส่วนตัว และ PSU GAFE

1) กรณีที่ใช้ Gmail อยู่แล้ว ให้คลิกที่ วงกลมด้านขวาบน แล้วคลิก Add Account

2) กรณีที่ต้อง Sign in ให้คลิกที่ "Sign in with a different account" แล้วคลิกที่ Add account

3) หรือ วิธีที่ง่ายกว่า คือการสร้าง Profile บน Google Chrome สามารถทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

http://sysadmin.psu.ac.th/2015/05/11/easy-and-secure-with-google-chrome/