1.3 วิธีการเข้าใช้งาน PSU GAFE

1) ต่อไปเป็นวิธีการใช้งานที่ Google Apps for Education

เริ่มต้นจากไปที่ https://mail.google.com

จากนั้นใน username.s@psu.ac.th และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และ 4. (ที่กำหนดไว้ใน "การตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service") แล้วคลิก Sign in

2) ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้