1.2 วิธีการ Redirect PSU Email ไปยัง PSU GAFE

1) ให้ Login ที่ PSU Webmail ด้วยรหัสผ่านที่ตั้งในข้อ 3. และ 4. แล้วไปที่เมนู Filters

2) คลิกที่ปุ่ม Add a New Rule

3) คำเตือน: ควรตั้งกฏเพื่อกรองจดหมายที่ควรจะเป็นความลับของทางราชการไทย ไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก่อนจะดำเนินการต่อไป ขั้นตอนต่อไปจากนี้เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีนั้นๆ หากเกิดความเสียหายใดๆต่อทางราชการ เจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

4) คลิกที่คำว่า Header แล้วเปลี่ยนเป็น All

5) ในส่วนของ Action คลิก ที่ "Redirect to the following email address:" จากนั้นใส่ email address ที่ต้องการส่งไป เช่น บัญชีผู้ใช้คือ username.s ก็ใส่เป็น username.s@g.psu.ac.th จากนั้น ให้ Uncheck คำว่า Keep a local copy as well. หากไม่ต้องการเก็บจดหมายไว้ใน PSU Email อีก แล้วคลิกปุ่ม Add New Rule

6) ต่อไปเป็นวิธีการใช้งานที่ Google Apps for Education

เริ่มต้นจากไปที่ https://mail.google.com

จากนั้นใน username.s@psu.ac.th และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และ 4. แล้วคลิก Sign in

7) ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้