2.1.1 วิธีตั้งค่าใช้งาน PSU GAFE บน iPhone

  1. ติดตั้ง Gmail Apps จาก Apps Store (คลิกที่นี่)
  2. เปิด Gmail Apps
  3. แตะ iOS Menu icon เมนู
  4. แตะ Manage Accounts
  5. แตะ Add another account
  6. ใส่ username/password ของ PSU Email
    โดยที่ Username จะต้องมี @psu.ac.th เช่น username.s@psu.ac.th
    และ Password ตามที่กำหนดไว้ใน "วิธีตั้งรหัสผ่าน PSU Email Service" (ข้อ 3. และ 4.)